Endringer i kjøremønster for 2021 av d.g.t og hvordan det påvirker fører, sanksjoner


Oppdatering av prikksystemet: Det vil bli en oppdatering av poengsystemet.  Hva betyr det?

 

  • Det vil bli en økning av prikker ved atferd som generer størst risiko ved kjøring, og vil fremme adferd for trygg kjøring som formel for å forbedre veitrening for sjåfører.

 

  • Bruk av mobil, bilbelte eller hjelm: Det å kjøre med mobiltelefon er for eksempel ekstremt farlig og en straffbar handling. I dette tilfellet, etter endringene, vil sjåføren vil bli straffet med trekk av 6 prikker fra førerkort. Også, etter endring, å kjøre uten riktig hjelm, bruk av sikkerhetsbelte eller barnesikringssystem, vil fører mister totalt 4 prikker. De vil også bli straffet hvis det anses at de misbruker disse elementene.

 

  • Radardeteksjon: Bruk av radarvarslere vil fra nå av bli straffet med totalt 500€ og tap av 3 prikker. Det vil ikke lenger bare være for å bruke det, men også for å ha det installert i bilen.

 

  • Fartsgrense: Reformen fjerner muligheten for at personbiler og motosykler kan overskride fartsgrensene på hovedveier veier med 20km/t når de skal foreta en forbikjøring. Det er også fremmet ønske om å redusere den maksimale hastigheten som er tillatt i urbane områder.

 

  • Maksimalt tillatt fart er begrenset til 20km/t i gater med en enkelt kjørebane og fortau, mens det på veier med ett kjørefelt i hver retning er tillatt å kjøre opp til 30 km/t. Veiene med to eller flere felt i hver retning opprettholder 50 km/t

 

  • Målet med denne reduksjonen svarer til de nye mobilitetsreglene som utbedres i byer, der elektriske scootere, sykler og andre transportalternativer tar en større rolle.

 

  • Regulering av handikap kjøretøyer: Som alle andre motorkjøretøyer, vil det forbys å sirkulere på fortau og fotgjengerområder, i samsvar med artikkel 121.5 i de generelle traffikkforskrifter. De vil heller ikke kunne sirkulere gjennom urbane tunneler eller kryss i tettstedveier eller motorveier, selv om de er i byen.

 

  • Tilgang til førerkort: Det innføres endringer med hensyn til den første kvalifiseringen og kontinuerlig opplæring av førere av kjøretøy beregnet på godstransport eller passasjerer på vei. På denne måten reduseres minimumsalderen som kreves for å kjøre lastebiler til 18 ar, etter å ha bestått 280- timers certificate of professional aptitude (CAP) (Frem til nå har det vært 21 år) Nå kan en også, i en alder av 18 år kjøre busser uten passasjerer og innen en maksimunsradius på 50 km. I tillegg vil sjåfører med førerkort B kunne håndtere elektriske varebiler som veier opp til 4250 kg så lenge masseøkningen over 3.500 kg tilsvarer de nye systemene for fremdrift. 

 

Når trer det nye DGT-regelverket i kraft? Forskriftene for kjøremåte og kjøretøy trer i kraft 2. januar 2021.

Kontakt megler