Hastighet er en av hovedårsakene til ulykker i vårt land

 


 

Hastighet er en av hovedårsakene til ulykker i vårt land

Av den grunn ble det foretatt en kontroll og overvåkning, utført av DGT for å kontrollere hastigheten til spanjolene. Totalt kunne de observerer 550.267 kjøretøy og etablerte 2.544 hastighetskontrollpunkter.

Hva ble resultatene av kontrollene?

Av det totale antallet overvåkede kjøretøyer ble 28 969 funnet å være lovbrytere og ble derfor rapportert for fartsovertredelse. 5,8% av de kontrollerte kjøretøyene ble rapportert på vanlige veier, mens 4,5% var på høykapasitetsveier som motorveier.

I tillegg begikk 7 av de siktede en forbrytelse mot trafikksikkerheten og ble ført for retten for å ha overskredet fartsgrensene i straffeloven.

Er det mer fare på vanlige veier?

Sannheten er at det er en stor andel ulykker på denne type veier. På grunn av dette er kontrollene forsterket på denne typen veier med både statiske og dynamiske radarer. Vi kan også si at 61% av overtredelsene ble oppdaget på vanlige veier og kryssinger.

Kontakt megler