Protesegrenser i helseforsikring

 


 

Ikke alle helseforsikringer er like, de har begrensninger som du kanskje ikke er klar over.

De vanligste tilfeller er proteser. Spesielt når det gjelder det har vi sett at poliser der lav kapital er forsikret, ikke dekker proteser av god kvalitet, som en muligens vil trenge. Differansen mellom beløpet forsikringen dekker og den reele kostnaden kan d bli høy og må dekkes av forsikringstager.

Det er ikke alltid sluttsummen for forsikringen er det som telker mest.

Det viktigste er sikkerheten og garantiene, til en fornuftig pris.

Hos CBK Expat gir vi deg råd og veiledning uten forpliktelse. Kontakt oss

Kontakt megler