Råd for dersom du må forlate hjemmet ditt for en periode

 


 

Både i sommerferien og i juleferien blir hjemmene våres vanligvis stående tomme en lang periode. Vi vil gi deg noen enkle tips for din sikkerhet.

 

  • Koble fra elektriske apparater: Apparatene kan forårsake kortslutning og brann hvis de ikke har de nødvendige spenningsvernene, eller hvis det ikke er noen som kan koble dem fra i tide hvis det skjer. Dette er spesielt viktig ved slutten av året. Julelys er  vanligvis årsaken til 60 % av brannene som oppstår de siste månedene av året.

 

  • Stenging av vann og gassforsyningen: Å stenge hovedkranen for vann, forhindrer uventede lekkasje som skader eiendommen din og problemer for naboene. Det samme gjelder for gass: Sjekk at gasspassasjen er stengt på steder som kjøkken. En gasslekkasje som ikke blir kontrollert i tide, kan føre til dødsulykker som ikke bare påvirker eiendommen din, men også andres liv.

 

  • Forsikre deg om at du har stengt alle inngangene til huset ditt: Minuttene før vi drar på tur, har vi mye å tenke på og kan da overse detaljer som dette. Koble til alarmen hvis du har det og sørg for at aktiveringen er registrert gjennom mobilapplikasjonen.

 

  • Ta grep for å forhindre lukt: I kjøleskapet anbefales det å la det være så tomt som mulig, spesielt for lett bedervelige matvarer som frukt, grønnsaker, melkeprodukter eller naturlig juice som kan avgi dårlig lukt eller avle sopp. Ved å rengjøre det med litt eddik og en mikrofiberklut for å desinfisere det, unngår vi ubehagelig lukt og muggdannelse.  Når det gjelder oppvaskmaskinen, la den være tom og åpen. På denne måten vil det ikke samle fukt eller være grobunn for bakterier.

 

  • Beskytt verdisakene dine: Sørg for å legge igjen smykker, bærbare datamaskiner, harddisker, kameraer osv i en safe så de er trygge i tilfelle du blir offer for et ran.

 

  • Ukentlig besøk til huset: Det anbefales at minst en person som du stoler på vet at du ikke kommer til å være der og har nøkler til huset, og besøker huset en gang i uken. Det vil forhindre ytterligere skade, og hjemmet ditt blit godt ivaretatt.

 

Hos CBK EXPAT er du det viktigste, det er derfor vi velger å hjelpe deg med å forebygge. Hvis du ikke er en del av samfunnet vårt ennå, hva venter du på?

Kontakt megler