Uaktsomhet ved kjøring og ulykker. Råd og informasjon for å prøve å unngå det.

 


 

Uaktsomhet ved rattet er den viktigste årsaken til dødsulykker i Spania. De vanligste ulykker skjer når er når enkjører av veien, frontkollisjon, kollisjon med kjøretøyet foran eller blir påkjørt. Før en skal kjøre: Få godt med søvn, ikke bruke alkohol eller andre rusmidler, ikke spise store måltider og være forsiktig med inntak av visse medisiner.

På veien:

  • Ikke røyk, hvis du føler deg døsig, stopp.
  • Oppretthold en behagelig temperatur: 21 eller 22 grader er en tilrådelig temperatur.
  • OBS mobiler: Det er viktig kilde til distraksjoner. Brukes kun i nødstilfeller og med bilen stoppet. Det anbefales å aktivere ¨bilmodus¨  når det finnes.
  • Radio/MP3: Å håndtere dem er distraherende, det anbefales å bruke systemer som styres direkte fra rattet. Å programmere musikken vår før turen er et godt alternativ.
  • Å reise med GPS: Det er veldig farlig å prøve å programmere en rute mens du kjører. Det må gjøres før turen starter.
  • Søvn og tretthet er to svært ukjente risikofaktorer og samtidig svært vanlige årsaker til trafikkulykker: Påkjørsel bakfra, kjøre av veien eller å kjøre i motgående kjørefelt er svært hyppige typer ulykker som forårsakes av dette.
  • Røyking og kjøring. Vi må tro at det å tenne en sigarett tar i gjennomsnitt 4 sekunder, med en hastighet på 100 km/t, på den tiden vil vi ha kjørt 113 meter.

Hvilken straff kan jeg få ved å vise uaktsomhet ved rattet?

Trafikksikkerhetsloven anser det som et meget alvorlig lovbrudd å kjøre og samtidig bruke mobiltelefon, navigasjonssystemer, eller hvilken som helst annet kommunikasjonssystem. Dette er ørepropper, hodetelefoner og andre apparater som hemmer vår aktsomhet ved kjøring. Disse overtredelsene kan innebære en økonomisk bot på 200€ og tap av 3 prikker.

For CBK Expat- teamet, kommer sikkerheten din først, og vi tror at å informere deg er det første skrittet mot god forebygging. Vær en del av samfunnet vårt, vi venter på deg.

Kontakt megler