Vet du hvilken type helseforsikring du har tilgjengelig?

Hvilke fordeler har en god helseforsikring?

Privat medisin som inkluderer: Primærhjelp, spesialister og sykehusinnleggelse, i tillegg til tannhelseforsikring og reiseforsikring.

 • Medisinsk oppsett: Mer enn 20000 fagpersoner og 1000 helsestasjoner, til og med de mest prestisjefylte klinikkene som er: Clinica Teknon, Grupo Hospitalario Quirón, Clinica Ruber, Clinica Navarra osv.
 • Garantier: Tilbakebetaling av regninger i utlandet ved alvorlig sykdom, familieassistanse, second opinion vurdering, bioetikk ved alvorlig sykdom, psykologhjelp (inntil 20 timer pr år/ 40 timer pr år ved spiseforstyrrelse) mammografi uten godkjenning, brystrekonstruksjon, forebyggende medisin, transplantasjon (rygg, lever, nyrer, hornhinner og hjerte), og familieplanlegging.
 • Priser: Dersom du ønsker en personlig vurdering og prisoverslag, kontakt info@cbkexpat.com
 • Innbetaling: Spar på dine månedlige innbetalinger. Tilleggsbetaling for medisinsk behandling har en maksgrense på 600€ for hver forsikringstaker, pr år.
 • Karentene: Proteser, kirurgiske inngrep og sykehusinnleggelse 6 måneder, transplantasjoner og Aids 12 måneder, fødsler 8 måneder. Ved Salud Pymes faller karantenetiden bort, bortsett fra ved morskap. Dersom du har hatt forsikring i et annet selskap i mer enn 1 år, fjernes karantene tiden. For vår forsikring DKV INTEGRAL ELITE er det ikke karantenetid.
 • Utelukkelser og forhåndsopplysninger: Sykdommer, diagnoser eller hendelser en har hatt før en tegner forsikring blir ikke dekket av forsikringen.
 • Fullmakter: Vi administrerer dine fullmakter raskt og enkelt.
 • Verdensdekkende assistanse: Utvidet nødhjelp ved reiser i utlandet. Maks 20000€ og 180 dager pr reise.
 • Refusjon: Utgifter til medisinsk assistanse i utlandet ved alvorlig sykdom: 80%, maks 16000€ pr år, pr forsikringstaker. Hos noen forsikringsselskap er dette valgfritt mot et tilleggsbeløp.
 • Arbeids- og trafikkulykker: Medisinsk assistanse uten ekstra kostnad.
 • Rehabilitering og fysioterapi: Ingen grense for antall behandlingstimer.
 • Proteser: Maks 12000€ pr forsikringstaker pr år.
 • Aids: Maks 6000€ pr forsikringstaker.
 • Fotbehandling: Ingen grense for antall behandlingstimer.
 • Spesialiteter: Barnepleier, Kvinnelege, Sport og Psykoemosjonell, uten ekstra kostnad.
 • Humant Papillomavirus: Refusjon av vaksine. Maks 50€ pr dose.
 • Robotkirurgi: Da Vinci mot prostatakreft. Ingen grense for forsikringsselskapets behandling og 15000€ for behandling fra andre medier.
 • Dekninger: Assistanse blir ikke redusert ved fylte 65 og 70 år.
 • Tjenester med rabatter: Akupunktur, Audiologist, inngrep for myopi og presbyopi, estetisk kirurgi, bevaring av stamceller fra navlestrengen, røykestopp, ernæringsfysiologi, genetisk forskning, gym/fitness, homeopati, tale- og språkterapi, optikk, medisinsk rådgiving pr telefon, ortopedi, osteopati, reproduksjon, søvnforstyrrelse terapi, spa og velvære, hårbehandling og hårimplantasjon.
 • Beskatning: Dersom en er selvstendig næringsdrivende må en påregne en egenandel. Skattetaten kan tilbakebetale inntil 500€ pr person, pr år. Dette kan avskrives på selvangivelsen dersom en har eget firma.

Vi er disponibel dersom du lurer på noe.

Kontakt megler