Vet du hvilket straff du kan få når du kjører for fort?

 


 

Vet du hvilket straff du kan få når du kjører for fort?

Med tanke på antall anmeldelser for altfor høy hastighet i Spania, av alle typer sjåfører, anbefaler vi at du leser vedlagte skjema for å finne ut hva du blir utsatt for når du kjører for fort, og hva slags straff du kan få og hva du kan komme til å måtte betale:

LIMITE / FARTSGRENSE

EXCESO DE VELOCIDAD / FARTSOVERTREDELSE

GRAVE / ALVORLIG

MUY GRAVE / VELDIG ALVORLIG

MULTA € / BOT €

PUNTOS / PRIKKER

Kontakt megler