Uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering geeft u niet alleen dekking voor de kosten van de begrafenis of crematie, maar ook worden alle zorgen hieromtrent uit handen van de nabestaanden genomen.

Wat kost een uitvaart?
Een uitvaart in Spanje kost doorgaans tussen de € 3.000 en € 6.000. Dit is inclusief de uitvaartdienst, crematie, grafkist, grafkist dragers, bloemen, rouwkaarten, rouwadvertentie, dankbetuigingen, volgauto’s en een grafsteen of nis. Er zijn extra opties mee te verzekeren.

Uitbetaling bij overlijden

U betaalt een maandelijkse premie en bij overlijden wordt de uitvaartverzekering in natura uitbetaald. Dit betekent dat er geen geld wordt uitgekeerd. De verzekeraar werkt samen met verschillende begrafenisondernemers die de begrafenis samen met de nabestaanden regelen.

Repatriëring naar het buitenland

Als u als Nederlander of Belg in Spanje woont en u bij overlijden liever in Nederland/ België begraven of gecremeerd wilt worden, dan kunt u er ook voor kiezen te worden gerepatrieerd naar uw thuisland. Houd u er wel rekening mee dat de kosten voor de uitvaart in Nederland/ België dan nog wel voor eigen rekening zijn

Is een uitvaartverzekering wel nodig?

U kunt natuurlijk ook gewoon geld opzij zetten, maar bij een uitvaartverzekeringverzekering zijn het niet zozeer de kosten van de begrafenis of crematie die vergoedt worden, maar met name ook de zorgen die uit handen worden genomen. Op die manier kunnen de nabestaanden zich concentreren op een mooi afscheid.

Aura Insurance Total Protection is ontworpen om een overlijdensverzekering om te zetten in een totale bescherming. Met onze oplossing voegt het een aanpasbaar levenskapitaal toe om de familie van de verzekerde te helpen. Iedereen die ouder is dan 18 jaar kan een overlijdensverzekering afsluiten en iedereen opnemen die hij of zij wil, ongeacht zijn of haar leeftijd.

In een modulaire overlijdensverzekering kiest u welke dekking u wilt en betaalt u alleen voor de

  • dekking waarin u geïnteresseerd bent.
  • begrafenisplechtigheid
  • 24-uurs hulpdienst
  • nationale en internationale transport
  • vrije keuze kerkhof
  • speciale begrafenisdiensten

Aura Seguros Sénior

Natuurlijk kunnen mensen boven de 70 ook een verzekering afsluiten: dit is de Aura Seguros seniorenverzekering. Aura Seguros Sénior is ontworpen voor die mensen die tijdens hun leven geen traditionele overlijdensverzekering hebben afgesloten en die nu geen losse eindjes aan elkaar willen knopen in geval van overlijden.

De Aura Seguros Sénior-overlijdensverzekering is een individuele verzekering die door middel van de betaling van één enkele premie de levering van de dienst met jaarlijkse herwaardering van het gecontracteerde kapitaal garandeert. Geen zorgen of extra betalingen.

In Aura Seguros willen we iedereen dekken, ook de groepen die historisch gezien meer problemen hebben met de toegang tot een overlijdensverzekering: de ouderen.

Met onze oplossing zal deze groep over alle diensten en dekking kunnen beschikken die hun maximale gemoedsrust garanderen. En dit alles omdat we al sinds 1946 specialisten zijn in de overlijdensverzekering.

Aura Seguros Sénior bevat de belangrijkste dekking voor het overlijden:

  • Uitvaartdienst
  • 24-uurs hulpdienst
  • Nationale en internationale transport
  • Vrije keuze begraafplaats

Dekkingen

Uitvaartdienst

Met onze uitvaartverzekering kunt u elke polis aanpassen aan het aantal verzekerden en de gevraagde dekking, inclusief begrafenisdiensten (provinciaal, regionaal of sectorspecifiek), nis, mortuarium, grafsteen, crematie, rechtsbijstand, medische hulp en hulpverlening/transfers.

Internationale dienst

Aura Seguros garandeert de nodige regelingen en uitgaven voor de overbrenging van de verzekerde die waar dan ook ter wereld overlijdt naar de luchthaven die het dichtst bij de stad ligt die als de gewenste bestemming in de polis vermeld staat.

Bij Aura Seguros begrijpen we de moeilijke tijden die we allemaal moeten doormaken. Om deze reden, en met de roeping om mensen te beschermen, is onze repatriëringsverzekering zo ontworpen dat uw familie alle faciliteiten vindt en u kunt terugkeren naar uw familie.

De basisdekking omvat alle kosten voor de repatriëring van de overledene, onder begeleiding van een familielid naar zijn land van herkomst.

Uitvaartcentrum
Een uitvaartcentrum is gegarandeerd zolang het overlijden plaatsvindt op een locatie die deze dienst heeft.

Crematie

Indien de nabestaanden van de overleden verzekerde willen worden gecremeerd in plaats van begraven, zal de maatschappij de nodige stappen en procedures ondernemen om dit te doen zonder bijkomende kosten voor de familie.

Bijstand en transport

Aura Seguros neemt alle kosten voor haar rekening en treft alle nodige maatregelen voor de overbrenging van de verzekerde die op eender welke plaats, zowel in Spanje als in het buitenland, overlijdt naar de door hen of hun verwanten aangewezen begraafplaats.

Dit type verzekering is voor het leven, dus de polis blijft actief als u deze eenmaal hebt afgesloten, tenzij u het contract wilt beëindigen. Anders verdwijnt de polis in geval van overlijden van de verzekerde of indien de verzekeringnemer de premie niet betaalt.

Neem contact op met een makelaar