Veranderingen in het verkeer DGT voor 2021 en welk effect dit heeft op bestuurders en bekeuringen

 


Aanpassing op het puntensysteem van het rijbewijs: Er zal een puntensysteem-update worden uitgevoerd. Waaruit zal deze bestaan?

  • De aanpassing zal een hoger aantal af te trekken punten zijn in gevallen van verhoogd risico en bevordert zo het mechanisme van rijcursussen voor verbetering van het rijgedrag.

 

  • Het gebruik van de mobiele telefoon, veligheidsgordel of helm. Het gebruik tijdens het rijden met een mobiele telefoon is een uiterst gevaarlijk en wordt hoog bestraft. In dit geval zal de bestuurder met deze update worden gesanctioneerd met het verlies van 6 punten van het rijbewijs. De bestuurders die zonder de juiste helm, zonder veiligheidsgordel of defecte kinderbeveiligingssysteem aan het verkeer deelnemen, zullen in totaal 4 punten verliezen en gesanctioneerd worden.

 

  • Radar detectie: Gebruik van radar-detectieapparatuur wordt gesanctioneerd met een totaal van 500 euro en het verlies van 3 punten. Zowel het gebruik als de installatie hiervan zullen worden en gesanctioneerd.

 

  • Snelheidsovertreding: De aanpassing sluit de mogelijkheid uit dat auto’s en motorfietsen de snelheidslimieten op conventionele wegen met 20 km/u kunnen overschrijden bij het inhalen van andere voertuigen. En tevens bedoeld om de toegestane maximumsnelheid in stedelijke gebieden te verlagen. De maximaal toegestane snelheid is beperkt tot 20 km/u op wegen met een enkel wegdek en een trottoir, terwijl op wegen met een enkele rijstrook in elke richting maximaal 30 km/u is toegestaan. Wegen met twee of meer rijstroken in elke richting mogen 50 km/u aanhouden. Het doel van deze reductie is om in te spelen op de nieuwe mobiliteitsmodaliteiten die zich uitbreiden in de steden, waar elektrische scooters, fietsen en andere vervoersalternatieven een grotere rol gaan spelen.

 

  • Reglement van voertuigen voor persoonlijke mobiliteit: Zoals elk ander motorvoertuig wordt het verkeer op de voetpaden en in de voetgangerszones verboden, overeenkomstig artikel 121, lid 5, van het Algemeen Reglement voor het verkeer. Ze mogen ook niet rijden in stedelijke tunnels, op interlokale wegen, autosnelwegen en snelwegen.

 

  • Toegang tot het rijbewijs: Er worden wijzigingen ingevoerd met betrekking tot de basiskwalificatie en de bijscholing van bestuurders van voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van goederen of personen. Hierdoor wordt de minimumleeftijd voor het besturen van vrachtwagens teruggebracht tot 18 jaar, na het behalen van het 280-uurs certificaat van vakbekwaamheid (voorheen 21 jaar). Zelfs op 18-jarige leeftijd is het mogelijk om een bus zonder passagiers en binnen een straal van maximaal 50 km. te besturen. De bestuurders met een rijbewijs B kunnen elektrische bestelwagens tot 4.250 kg besturen, onder bepaalde voorwaarden.

Zowel het reglement voor het wegverkeer als het reglement voor de voertuigen treden in werking op 2 januari 2021.

 

Neem contact op met een makelaar