Wat is mijn DGT milieusticker?

 


Wat is mijn DGT milieusticker?
Sinds 2016 hebben voertuigen de milieusticker, die geclassificeert wordt op basis van de uitstoot van verontreinigende stoffen.
Er zijn vier soorten stickers: Nul, ECO, C en B.
De Algemene Verkeersdirectie verplicht u niet om de sticker van de ITV of de milieusticker te dragen, maar beveelt u wel aan dit te doen, aangezien sommige gemeenten in hun verordeningen het verkeer van voertuigen regelen of beperken naar gelang van het type sticker dat bij hen hoort.
U kunt de categorie van uw voertuig controleren in de volgende link https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/distintivo-ambiental/
 
Neem contact op met een makelaar